Kонкурс детска рисунка: „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край“

План за дейност 2014 на Регионален Център София
28/05/2014
(ENGLISH) Intervention by Ambassador Alexander Savov, Permanent delegate of Bulgaria to UNESCO
03/06/2014

„ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ НА ЛЕГЕНДИ, МИТОВЕ И СКАЗАНИЯ ОТ МОЯ РОДЕН КРАЙ”

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

В деня на детето – 1 юни Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа стартира конкурс за детска рисунка на тема „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край”. Целта е децата от Югоизточна Европа на възраст между 8-14 години да споделят чрез рисунки виждането и отношението си към наследените традиции от родители, баба и дядо и училище.

Условия за участие:

  • Възрастова група: 8-14 години;
  • Размери на рисунката: максимален размер на творбите – не по-голям от А3;
  • Име и информация за контакт (английски/български език): три имена, възраст (ден, месец, година на раждане), пол и пълен адрес, включително телефон и e-mail трябва да бъдат на гърба на рисунката;
  • Рисунката следва да бъде придружена от описание (английски/български език) на изобразеното и неговата връзка с уникалното нематериално културно наследство в съответния регион – НЕ на самата рисунка;
  • Допуска се участие на рисунки изпълнени с: акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други изобразителни техники;

Условия за допускане на рисунката до конкурса:

  • Рисунките трябва да бъдат изпратени по пощата или чрез куриер до 31 август 2014 година на следния адрес:

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО 
ж.к.”Изток”, ул. „Лъчезар Станчев”№7, п.к. 1797, град София, България

  • Брой на рисунките: Всеки участник може да участва само с една рисунка;
  • Авторски права: Моля, имайте предвид, че участвайки в Конкурса, Вие предоставяте авторските права над вашите рисунки на организаторите;
  • Експозиция на рисунките: Рисунките няма да бъдат връщани, а Регионален Център София запазва правото да излага творбите на специална  пътуваща изложба из страните в региона, както и да ги използва с некомерсиална цел за осигуряване на видимостта на нематериалното културно наследство и идеите на Конвенция 2003.

Награди:

След оценка от експертно жури се предвиждат три награди за участниците. Победителите ще бъдат обявени на електронната страница на Регионален Център София: https://unesco-centerbg.org/ и фейсбук страницатаUnesco Centre Sofia.

Този конкурс е организиран под единствената отговорност на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа и НЕ ВКЛЮЧВА ЮНЕСКО ПО НИКАКЪВ НАЧИН.

Регламент на конкурса

Покана за участие до страните-членки на Регионален Център София