Kонкурс детска рисунка: „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край“