Kонкурс детска рисунка: „Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край“

План за дейност 2014 на Регионален Център София
28/05/2014
(ENGLISH) Intervention by Ambassador Alexander Savov, Permanent delegate of Bulgaria to UNESCO
03/06/2014