Пета сесия на Общата Aсамблея на държавите-страни по Конвенция 2003- 2-5 юни 2014 г. в Париж

(ENGLISH) Intervention by Ambassador Alexander Savov, Permanent delegate of Bulgaria to UNESCO
03/06/2014
Международна експозиция Славянски карнавали
04/06/2014