България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство

Международна експозиция Славянски карнавали
04/06/2014
Втора среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство в Париж
06/06/2014