България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство

Международна експозиция Славянски карнавали
04/06/2014
Втора среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство в Париж
06/06/2014

България е избрана за държава-членка

на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2014-2018 г.)

Днес, 4 юни 2014 г., по време на третия ден от заседанията на Общата Асамблея на държавите-страни по Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003), беше проведен избор на нови държави-членки в Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното  културно наследство.
По време на това заседание България беше избрана заедно с Унгария за държава-членка от група II на Комитета с мандат от 4 години (2014-2018 г.).
Държавите-членки на Комитета, се избират за срок четири години измежду държавите-страни по Kонвенцията, събрани на Общата Асамблея. На всеки две години Общата асамблея обновява половината състав на държавите-членки на Комитета.
Повече за държавите-членки на Комитет може да научите тук.