Международна експозиция Славянски карнавали

Пета сесия на Общата Aсамблея на държавите-страни по Конвенция 2003- 2-5 юни 2014 г. в Париж
03/06/2014
България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство
04/06/2014

Международна експозиция „Славянски карнавали“

 

По случай 10-тата годишнина на Международната фондация на Форума на Славянските Култури и отбелязвайки дългосрочното партньорство с ЮНЕСКО, беше открита изложба под наслов „Славянски карнавали“ на 3 юни 2014 г. в Централата на ЮНЕСКО (Salle des Pas Perdus).

Експозицията е създадена в рамките на Форума на Славянските култури от музеи от 12 славянски държави, които по-късно ще станат домакини на изложбата.

Приветствени слова от:
Ms. Mechtild Rossler, Deputy Director, Division for Heritage, UNESCO
Mr. Hanz-Martin Hinz, President of the International Council of Museums
Mrs. Andreja Rihter, Director of the Forum of Slavic Cultures
Mrs. Bojana Rogelj Skafar, Director of the Slovene Ethnographic Museum