Международна експозиция Славянски карнавали

Пета сесия на Общата Aсамблея на държавите-страни по Конвенция 2003- 2-5 юни 2014 г. в Париж
03/06/2014
България е избрана за държава-членка на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство
04/06/2014