Приключи регионалният етап от Националната система „Живи човешки съкровища – България“- 2014

Втора среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство в Париж
06/06/2014
Пета сесия на Общата Асамблея-онлайн документи
10/06/2014

Приключи регионалният етап от Националната система

„Живи човешки съкровища – България“- 2014.

 

Съгласно утвърдената процедура подадените кандидатури бяха разгледани от специално създадени в областните управи комисии. Предстои национална комисия, утвърдена със заповед на министъра на културата, да обсъди и оцени излъчените регионални кандидатури и да излезе с предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.
Поддържането на системата цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения. Основни партньори при реализирането на програмата са Министерството на културата и Институтът за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

Кандидатурите, които ще бъдат разгледани от националната комисия, можете да видите тук.

Източник: Министерство на културата