Пета сесия на Общата Асамблея-онлайн документи

Приключи регионалният етап от Националната система „Живи човешки съкровища – България“- 2014
09/06/2014
Покана за Živa award – краен срок за кандидатстване 11 юли 2014 г.
09/07/2014

Петата сесия на Общата Асамблея на държавите-страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003) ще се проведе в периода от 2 до 5 юни 2014 г. в Централата на ЮНЕСКО в Париж.

Документите са вече онлайн.