Покана за Živa award – краен срок за кандидатстване 11 юли 2014 г.