Работна среща във връзка с глобалната стратегия на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет за опазване на нематериалното културно наследство в Централна Азия и Европа

Покана за Živa award – краен срок за кандидатстване 11 юли 2014 г.
09/07/2014
Наградените участници в конкурса Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край
10/10/2014