Работна среща във връзка с глобалната стратегия на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет за опазване на нематериалното културно наследство в Централна Азия и Европа

Покана за Živa award – краен срок за кандидатстване 11 юли 2014 г.
09/07/2014
Наградените участници в конкурса Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край
10/10/2014

Работна среща във връзка с глобалната стратегия на ЮНЕСКО
за изграждане на капацитет за опазване
на нематериалното културно наследство в Централна Азия и Европа

Международна група от 20 участници – обучители от мрежата на ЮНЕСКО, специалисти от Централата и от регионалните офиси на ЮНЕСКО, ще проведат работна среща в град София в периода от 23 до 26 септември 2014 г. Тя е насочена към равносметката и подобряването на глобалната стратегия на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет за опазване на нематериалното културно наследство в Централна Азия и Европа.

Това ще бъде четвъртата среща от този тип и е продължение на предишните, организирани в Азиатско-тихоокеанския регион – в Пекин през ноември 2012 г., за Латинска Америка и Карибския регион – в Куско през септември 2013 г. и за Арабския регион – в Кувейт от 9 до 10 май 2014 г.

Подобни формати дават възможност да се направи преглед на програмата, да се сподели опита в изпълнението й, да се надградят знания по отношение на най-новите разработки на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003), а също и да се въведат нови модули за обучения, материали и ръководства, разработени наскоро от Секцията „Нематериално културно наследство” на ЮНЕСКО.

Любезен домакин на срещата е Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа като организацията й се осъществява в партньорство със Секцията „Нематериално културно наследство” в ЮНЕСКО.

За повече информация посетете:

Информация за срещата на официалната страница на ЮНЕСКО

Срещата в Китай през ноември 2012

Срещата в Перу през септември 2013