Семинар за повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство

Наградените участници в конкурса Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край
10/10/2014
100-годишнинa на българския бас Борис Христов
05/11/2014

Семинар
„Повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство“

От 13 до 17 октомври тази година в сградата на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (в град София) се проведе 5-дневен обучителен семинар на тема „Повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003).

Обучението се организира в изпълнение на плана за дейност, приет на Общото събрание на Регионалния център (01/04/2014г.) и като основен приоритет на глобалната стратегия на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет в областта на нематериалното културно наследство.

Семинарът е насочен към ключови партньори на Регионалния център като цели по-задълбочено разбиране и прилагане на Конвенция 2003 на национално ниво, което от своя страна ще допринесе за улеснената координация и партньорство между институциите. Двама опитни лектори от мрежата на ЮНЕСКО – Рийкс Смит и Николай Вуков бяха поканени да проведат обучението. Участниците бяха от различни институции, работещи в областта на нематериалното културно наследство.

Програма