Семинар за повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство

Наградените участници в конкурса Приказният свят на легенди, митове и сказания от моя роден край
10/10/2014
100-годишнинa на българския бас Борис Христов
05/11/2014