Семинар за повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство