100-годишнинa на българския бас Борис Христов

Семинар за повишаване на капацитета за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство
18/10/2014
Деветата сесия на Междуправителствения комитет (9. COM) започна днес
24/11/2014