Деветата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство (9. COM)
07/03/2015
Общо събрание 2015 г.
23/03/2015

На 17 март 2015 г. в Централата на ЮНЕСКО (Париж) г-жа Ирина Бокова откри изложбата „Балканите – споделено наследство”, организиранa от Постоянното представителство на Република България в ЮНЕСКО в сътрудничество с Фондация Horizon. Министърът на образованието на Република България, н.пр. г-н Тодор Танев и заместник-министър Ваня Кръстева присъстваха на тържественото откриване.

Изложбата представя разнообразието на културното наследство на Балканите, отразено от известния български фотограф Иво Хаджимишев. Тя обхваща снимки на най-интересните исторически паметници, археологически обекти и артефакти от единадесет балкански държави – България, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Гърция, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения, БЮР Македония и Турция. В изложбата са включени фотографии на свещени места, религиозни обекти и на културното наследство, като например Шарената джамия в Тетово (БЮР Македония), Манастир Сучевица в Румъния и други.

На откриването присъстваха постоянни делегати в ЮНЕСКО, интелектуалци и общественици.

Откриване на изложбата от Генералния директор на ЮНЕСКО

Новина на страницата на ЮНЕСКО