Генералният директор на ЮНЕСКО откри изложба „Балканите – споделено наследство”
23/03/2015
КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА“
24/03/2015

Четвъртото заседание на Общото събрание на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО се проведе на 10 март 2015 г. в Сентръл Парк Хотел в град София (България). Участие взеха представители на всички страни-членки на Регионалния Център от Югоизточна Европа.

Срещата бе открита от Изпълнителния Директор на Регионалния Център – г-жа Мима Стоилова-Николова. Tя приветства всички участници с „добре дошли”, сподели няколко думи за дейността на Центъра през изминалата година, открои предизвикателствата пред него и пожела ползотворна работа на Общото събрание като напомни, че то е върховният орган на Регионалния Център и определя посоката на неговата дейност и развитие.

Встъпителни думи отправи и г-жа Мая Добрева, Постоянен секретар на Министерство на външните работи, която поздрави членовете на Общото събрание и изрази надежда, че през 2015 г. Регионалният Център ще допринесе за отбелязването на 70-тата годишнина от създаването на ЮНЕСКО.

Г-н Франк Прошан, Представител на Генералния директор на ЮНЕСКО в Общото събрание, обяви събранието за открито и премина към обсъждане на точките по предварително предложения дневен ред.

Заседанието протече при следния дневен ред:

 1. Приемане на дневния ред
 2. Приемане на нови членове на Общото събрание
 3. Обсъждане и приемане на основните документи на Центъра:
 • Предложения за промени в Устава
 • Годишен отчет за извършените дейности през 2014 г.
 • Финансов отчет за 2014 г.
 • Работен план за 2015 г.
 • Бюджет за 2015 г.
 1. Представяне на актуализирания състав на Управителния съвет и избор на нови членове
 2. Избор на Председател на Общото събрание
 3. Насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание
 4. Разни

По-важни резултати:
Членовете на Общото събрание единодушно приеха и приветстваха с ентусиазъм двете нови страни-членки на Регионалния Център – Грузия и Гърция.
Бяха обсъдени и приети ключовите документи на Центъра – предложения за промени в Устава, годишен отчет за извършените дейности през 2014 г., работен план за 2015 г. и финансови документи.
Беше избран нов Председател на Общото събрание – г-жа Жулиета Харасани от Албания.
Бяха избрани и нови членове на Изпълнителния съвет:

 • България: г-жа Мария Донска – Главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО;Председател на Изпълнителния съвет;
 • България: проф. Стоян Денчев – Представител на Международната асоциация на националните фолклорни федерации;
 • Гърция: г-жа Стравула Фотопуло – Дирекция Съвременно културно наследство, Министерство на културата и спорта на Гърция;
 • Словения: г-жа Бояна Скафар – Директор на Етнографския музей на Словения, координатор в областта на НКН;
 • Сърбия: г-жа Мирослава Крстанович – Старши научен сътрудник в Институт по етнографияSASA, Белград (Сърбия); Координатор на съвместни проекти с Института по етнология и фолклористика  с Етнографски музей към БАН;

Документи от Общо събрание 2015 г.: 
Дневен ред
Отчет за дейността за 2014 г.
План за дейност за 2015 г.