Генералният директор на ЮНЕСКО откри изложба „Балканите – споделено наследство”
23/03/2015
КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА“
24/03/2015