КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА“
24/03/2015
Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина“
24/04/2015