Годишно заседание на Общото събрание на Регионалния Център

Конференцията „Интелектуална собственост, нематериално културно наследство и традиционна медицина“
24/04/2015
Международен фестивал на етнографския филм
07/05/2015

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

Общото събрание на Регионалния Център ще се състои на 10.03.2015 г. от 10:00 часа в Сентръл Парк Хотел (град София, България). Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

Откриване на Общото събрание
1. Приемане на дневния ред
2. Приемане на нови членове на Общото събрание
3. Обсъждане и приемане на основните документи на Центъра:

    • Предложения за промени в Устава
    • Годишен отчет за извършените дейности през 2014 г.
    • Финансов отчет за 2014 г.
    • Работен план за 2015 г.
    • Бюджет за 2015 г.

4. Представяне на актуализирания състав на Управителния съвет
5. Избор на Председател на Общото събрание
6. Насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание
7. Разни