Годишно заседание на Общото събрание на Регионалния Център