Трета годишна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство
01/06/2015
ИЗЛОЖБА „ЧИПРОВСКИ КИЛИМИ. ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“
03/06/2015