ИЗЛОЖБА „ЧИПРОВСКИ КИЛИМИ. ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“
03/06/2015
Десета среща на Междуправителствения комитет (10.СОМ)
21/06/2015