ИЗЛОЖБА „ЧИПРОВСКИ КИЛИМИ. ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“
03/06/2015
Десета среща на Междуправителствения комитет (10.СОМ)
21/06/2015
Нематериално културно наследство и многообразието на форми на културно изразяване:
синергия и координация между Конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 г. и от 2005 г.

Деветата годишна регионална среща на експертите по нематериално културно наследство от Югоизточна Европа ще се проведе във Венеция, Италия на 18-19 юни 2015 г. Събитието се организира от Регионалния Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа (София, България) и Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и култура (Венеция, Италия).

Регионалната мрежа на експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа е създадена през 2007 г. с подкрепата на ЮНЕСКО. Следват ежегодни срещи в различни държави от региона: в Арбанаси, България (юни 2007 г.); Сафранболу, Турция (май 2008 г.); в Загреб, Хърватия (април 2009 г.); в Ръмнику-Вълчеа, Румъния (май 2010 г.); в Белград, Сърбия (май 2011 г.); в Атина, Гърция (май 2012 г.); в София, България (май 2013 г.); в Лимасол, Кипър (май 2014 г.).

Срещата се е наложила като регионална платформа за споделяне на знания, опит и добри практики за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа, както и за стимулиране на регионалното сътрудничество в тази област.

Спрямо направените предложения на последната среща на мрежата в Лимасол, основните дискусии ще се фокусират върху координацията и връзките между Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003 г.) и Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване (2005 г.). Темата „Нематериално културно наследство и многообразието на форми на културно изразяване: синергия и координация между Конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 г. и от 2005 г.” ще обхване следните въпроси:

Кръгла маса 1: Прилагане на Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г.: прогрес, опит и трудности;

Кръгла маса 2: Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване: прилики и координация;

Кръгла маса 3: Нематериално културно наследство, традиции на хранене и устойчиво развитие в годината на ЕКСПО Милано 2015;

В срещата ще участват представители на министерства на културата на Албания, Босна и Херцеговина, България, БЮР Македония, Гърция, Италия, Кипър, Република Молдова, Румъния, Сърбия, Словения, Турция, Хърватска, Черна гора, както и експерти от международни организации.

Полезни връзки:
Програма
Регионалната мрежа на експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа 
Европейското регионално бюро на ЮНЕСКО за наука и култура (Венеция, Италия)

Снимка: “Lefkara Laces or Lefkaritika, Intangible Cultural Heritage of Cyprus”
Снимки от срещата: Офис на ЮНЕСКО във Венеция