НКН многообразието на форми на културно изразяване: синергия и координация между Конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 г. и от 2005 г.
04/06/2015
Среща на глобалната мрежа на категория 2 центровете за нематериално културно наследство
17/07/2015
Десета среща на Междуправителствения комитет (10.СОМ)
Десетата сесия на Междуправителствения комитет по опазване на нематериалното културно наследство ще се проведе от 30 ноември до 4 декември 2015 г. в Намибия.

За повече информация:
ЮНЕСКО новини
9.СОМ
Номинации 2015 за разглеждане от Комитета