Десета среща на Междуправителствения комитет (10.СОМ)
21/06/2015
11-ти Национален събор на българското народно творчество 7-9 август 2015 г. в гр. Копривщица, България
20/07/2015

Трета годишна координационна среща на категория 2 центровете
за нематериално културно наследство (6-8 юли 2015 г. в Гуейян, Китай)

Третата годишна координационна среща на категория 2 центровете за нематериално културно наследство под егидата на ЮНЕСКО се проведе от 6 до 8 юли 2015 г. в Гуейян, Китай. Домакин на срещата беше екипът на Международния трейнинг център за нематериално културно наследство в Азиатско-тихоокеанския регион (CRIHAP).

В срещата взеха участие общо 20 представители на центровете от категория 2 (С2) за нематериално културно наследство – България, Иран, Китай, Перу Южна Корея, Япония, както и от Централата на ЮНЕСКО и регионалните офиси. От страна на Регионалния център за опазване на НКН в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО в срещата участваха – г-н Христо Ангеличин, Изпълнителен директор и г-жа Жулиета Сина Харасани, Председател на Общото събрание на Центъра.

В програмата на срещата тази година бяха включени шест основни сесии, модерирани от представителите на С2 центровете:

  • „Развитие на Конвенцията 2003 г. и цели на срещата”, въвеждаща презентация от г-жа Сесил Дювел – ЮНЕСКО: Английски
  • „Информация и работа в мрежа (включително уеб комуникация)“, водена от С2 Центъра в Република Корея (ICHCAP): Английски
  • „Сътрудничество с ЮНЕСКО в прилагането на програмата за повишаване на капацитет“, водена от С2 центъра в Китай (CRIHAP): Английски
  • „Подходи при програмно планиране и бюджетиране“, водена от С2 Регионалния Център в София:Английски
  • „Подходи на управление и работа с управителните органи на Центровете”, водена от С2 Центъра в Перу (CRESPIAL): Английски
  • „Сътрудничество със страни-членки при планиране и реализиране на програми“, водена от С2 Центъра в Техеран: Английски
  • „Оценка и подновяване на Споразуменията на С2 центровете под егидата на ЮНЕСКО“, водена от С2 Центъра в Япония (IRCI): Английски

Сесията „Подходи при програмно планиране и бюджетиране” беше модерирана от двамата представители на Центъра в София. Изпълнителният директор, г-н Христо Ангеличин направи презентация, свързана с опита на Центъра в прилагането на ‘метода на управление базирано на резултати’ (RBM management) при изготвянето на краткосрочни и средносрочни програми и обвързването им със стратегическите програмни приоритети и принципи на работа на ЮНЕСКО.

Сесиите бяха допълнени с интересни дискусии по съществени управленски и административни въпроси, които С2 центровете ежедневно срещат в работата си за опазването на нематериалното културно наследство.

Годишните срещи на категория 2 центровете за нематериално културно наследство са важен механизъм на ЮНЕСКО в работата си за глобалното опазване на нематериалното културно наследство. Организират се от 2013 г. като домакин на първата среща беше Регионалният център за НКН в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО (24 до 26 юли 2013 г. в гр. Созопол, България). Втората годишна среща се проведе в Централата на ЮНЕСКО, на 6 юни 2014 г, паралелно с провеждането на Петата сесия на Генералната Асамблея на държавите-страни по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство.

Целите, свързани с регулярното провеждане на тези срещи могат да бъдат групирани в следните направления:

  • Укрепване и засилване на сътрудничеството между ЮНЕСКО и центровете категория 2 – подходяща партньорска мрежа за постигане на стратегическите цели на Организацията;
  • Подобряване на комуникацията между центровете категория 2 и ЮНЕСКО с цел оптимизиране дейността на центровете и документацията им;
  • Подобряване на сътрудничеството и комуникацията между категория 2 центровете с цел създаване на функционираща световна мрежа за нематериално културно наследство;

Документи:
Програма
Концепция
Списък с участници

За повече информация:
Категория 2 центрове под егидата на ЮНЕСКО
ЮНЕСКО новини
Международен трейнинг център за нематериално културно наследство в Азиатско-тихоокеанския регион (CRIHAP)

Снимки: Китайски Център за НКН