Десета среща на Междуправителствения комитет (10.СОМ)
21/06/2015
11-ти Национален събор на българското народно творчество 7-9 август 2015 г. в гр. Копривщица, България
20/07/2015