Кръгла маса на тема „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура”
28/07/2015
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО ЗА ЦЕНТЪРА ЗА НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ИРАН
04/08/2015
На  25 юли в град Велико Търново, България се проведе научна конференция на тема „Народният танц като елемент на традиционната култура”, която се организира от НС на CIOFF® България и Министерство на културата, съвместно с Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и е под Патронажа на Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО.

Конференцията  беше открита от г-н Емил Павлов – председател на НС на CIOFF и продължи с приветствие от г-жа Нелина Църова, Директор Дирекция „Култура и туризъм” в община Велико Търново, доц. д-р Венцислав Велев, началник отдел „Регионални дейности” в дирекция „Международни дейности” към Министерство на културата, и г-н Христо Ангеличин, Директор на Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство за ЮИЕ под егидата на ЮНЕСКО.

В конференцията взеха участие 18 човека, между които: представители на  Съюза на българските музикални и танцови дейци, преподаватели в НУТИ, представители на фолклорни танцови студия, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. След изнесените доклади върху темата за народния танц, разглеждан като елемент от нематериалното културно наследство, програмата на конференцията продължи с дискусия и споделяне на добри практики за решаване на проблемите, с които се сблъскват специалистите в тази сфера.  Необходимостта от наличието на квалифицирани преподаватели с необходимото образование и ценз, както и провеждането на достатъчно конференции и обучителни семинари на тази тематика беше изведен като един от главните изводи в заключителната част от дискусията.

Конференцията протече в рамките на Международния фолклорен фестивал Велико Търново и участниците в нея имаха възможността да присъстват на финалната вечер от провеждането му. Този фестивал се е утвърдил като най-мащабното фолклорно събитие в Източна Европа с участие на професионални  ансамбли от всички континенти. Той се организира от Фондация „Международни Фолклорни Фестивали” и Община В. Търново на територията на гр. Велико Търново и съседни области. Удостоен е със статут „Фестивал на CIOFF” (CIOFF Международен Съвет на Организаторите на Фестивали за Фолклор и Традиционни Изкуства).

Участниците тази година бяха (общо 260 чуждестранни и 200 български):

  • Белгия – Ballet of flags Aglaja;
  • Бразилия – ANDARILHOS do Sul Group;
  • Грузия – Tbilisi SU Folk Dance Ensemble “University 2“;
  • Италия – Sbandieratori „Leone Rampante“ di Cori;
  • Колумбия – Fundacion Colombia Folklore;
  • Корея – Sungshin SSUM Dance;
  • Мартиника – Ballet Racine Creole;
  • Мексико – Ballet Folklorico del Norte;
  • САЩ – WICI Song and Dance Theater;
  • България – ПФА “ИСКРА”, ФА “Балкан”, ФА “Сидер Войвода”, ДЮФА “Българче”,  ТС “Търновче”, ФФ “Полянци”;
След гласуване, първо място беше определено за Република Грузия.

Документи:
Списък с участници в конференцията

Информация:
Още за Международния фолклорен фестивал Велико Търново