18-ти Международен Фолклорен Фестивал ВЕЛИКО ТЪРНОВО® 2015
21/07/2015
Конференция ‘Народният танц като елемент на традиционната култура'
28/07/2015

Международна кръгла маса на тема „70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура”
8 август 2015 г., Национален дворец на културата, гр. София (България)

Събитието е съвместна инициатива на Фондация „Созопол”, Националната комисия за ЮНЕСКО на Република България и Национален Дворец на Културата. Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО е партньор на събитието. На него ще присъстват представители на Секретариата на ЮНЕСКО, на правителствени и неправителствени национални и международни организации, на учени, преподаватели и изтъкнати експерти в областта на културата. Участниците ще обсъдят модерната визия, ролята и новаторските подходи на ЮНЕСКО, допринесли за промяната на света за постигане на истински диалог и разбирателство в областта на образованието, науката, културата и комуникациите.

В програмата на международната кръгла маса е включен  панел за нематериалното културно наследство на тема „Живи човешки съкровища” с модератор доц. Николай Вуков от Института за етнология  и фолклористика  с Eтнографски музей към БАН и експерт на ЮНЕСКО по нематериално културно наследство.

На официалното откриване на Международната кръгла маса ще присъства Генералният директор на ЮНЕСКО, г-жа Ирина Бокова. Официални гости ще бъдат представителите на Секретариата на ЮНЕСКО, като г-н Ерик Фалт, Заместник Генерален директор на ЮНЕСКО, г-н Джордан Найду, Директор на дирекция „Образование за всички”, г-жа Сабина Коломбо, Началник отдел „Връзки с правителствените и неправителствените организации” и г-жа Мартин Леви, Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО. От българска страна, официални гости ще бъдат представители на Националната комисия за ЮНЕСКО, Министерство на външните работи, Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Българска академия на науките и Националния дворец на културата.

Регионалният център ще се представи от г-н Христо Ангеличин, Изпълнителен директор. Представители на страните-членки на Центъра – от Румъния и БЮР Македония – Акад. Сабина Испас, директор на румънския Институт за етнология и фолклористика и г-жа Ивона Татарчевска, съветник по нематериално културно наследство в Министерство на културата на БЮР Македония също ще участват в кръглата маса.