Конференция ‘Народният танц като елемент на традиционната култура'
28/07/2015
Проведена кръгла маса на тема: „70 години ЮНЕСКО- мир чрез образование, наука и култура”
13/08/2015

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО
ЗА ЦЕНТЪРА ЗА НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ИРАН (ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА)

В рамките на тази покана, Центърът за нематериално културно наследство в Ислямска Република Иран кани всички художници и дизайнери, включително тези, които участват в графиките, да вземат под внимание насоките по-долу и да създадат и представят своите творби на адреса, посочен в поканата.

В съответствие с всички права за интелектуалната собственост на дизайнера на избраното предложение, ще бъде предоставена специална награда в щатски долари, а то ще се използва като официална емблема на Центъра.

За момента, Центърът използва временно лого, което заедно с някои други свързани лога е представено под точка 5 в тази покана.

Предложенията трябва да достигнат Центъра преди 25 август 2015.
http://tichct.org/en/Details/ID/135/International-Competition-for-the-Creation-of-an-Emblemfor-Tehran-ICH-Centre

Покана: Английски