Конференция ‘Народният танц като елемент на традиционната култура'
28/07/2015
Проведена кръгла маса на тема: „70 години ЮНЕСКО- мир чрез образование, наука и култура”
13/08/2015