МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛОГО ЗА ЦЕНТЪРА ЗА НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ИРАН
04/08/2015
11-ти Национален събор на българското народно творчество в гр. Копривщица – обновена
13/08/2015