Проведена кръгла маса на тема: „70 години ЮНЕСКО- мир чрез образование, наука и култура”
13/08/2015
Покана за участие, Пета среща на групата на ICTM за музикално и танцово изкуство в Югоизточна Европа, България, 2016
20/08/2015