11-ти Национален събор на българското народно творчество в гр. Копривщица – обновена
13/08/2015
Семинари в страни-членки на Регионалният център
26/08/2015
Покана за участие
Пета среща на групата на ICTM за музикално и танцово изкуство в Югоизточна Европа, България, 2016
ПЪРВА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ: Март, 2015
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 20 Септември 2015

Пети симпозиум на изследователската група на ICTM за музикално и танцово изкуство в Югоизточна Европа ще се проведе в периода 2-8 май 2016 г. Благоевград, България. Предложенията се подават до 20 септември, 2015 г. Моля, имайте предвид, че в съответствие с целите и задачите на изследователскате група на ICTM, това събитие, провеждано на всеки две години не е обобщаваща конференция, а среща на проучвателна група, посветена на трите избрани теми, които ще се образуват във фокуса на нашите презентации и дискусии.

В текста по-долу ще намерите цялата необходима информация по отношение на темите, начин на кандидатстване, програмен комитет и местния организатор  на събитието, както и друга съответна информация  за директивите на тази проучвателна група.

Новия краен срок за кандидатстване е 20 септември, 2015.

Домакин на срещата е Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Факултет по изкуства, Департамент „Музика” (http://www.swu.bg/university-profile/faculties-and-colleges/arts.aspx). Симпозиумът ще започне на 02 май 2015 в Благоевград, където се предлагат пълни функционални и комплексни съоръжения за различен вид на научни срещи и проучване.

За повече информация:
Покана за участие-допълнителна информация: Английски