Покана за участие, Пета среща на групата на ICTM за музикално и танцово изкуство в Югоизточна Европа, България, 2016
20/08/2015
Среща за опазването на нематериалното културно наследство в Азия
31/08/2015

Семинари на тема: 
“Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г.”

Съгласно изпълнението на Работния план за текущата 2015 година, одобрен на Общото събрание на Сдружението (10 март 2015 г.), Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО съвместно с държавата-домакин започна подготовка за провеждане на обучителни семинари, планирани за 14-18 септември 2015 г. в град Тирана, Албания и13-17 октомври 2015 г. в град Скопие, Бивша Югославска Република Македония.

Тези инициативи се организират в контекста на стратегията на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет за опазване на нематериалното културно наследство. Планува се  Регионалният Център да съдейства за организирането на такива семинари всяка година в различна държава-членка. Първите изявили желание по време на сесията на Общото събрание са страните-членки – Албания и Бивша Югославска Република Македония.

Целта е чрез тях да се подобри разбирането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г., да се представят основни принципи и понятия, представени в Конвенцията и Оперативните насоки към нея, както и да се обсъдят политики и практики за нейното прилагане на национално ниво.