Покана за участие, Пета среща на групата на ICTM за музикално и танцово изкуство в Югоизточна Европа, България, 2016
20/08/2015
Среща за опазването на нематериалното културно наследство в Азия
31/08/2015