Семинари в страни-членки на Регионалният център
26/08/2015
Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003г. в Тирана, Албания
11/09/2015

1-ва Международна експертна среща за опазването на нематериалното културно наследство в Западна и Централна Азия
организирана от Център за НКН в Техеран

Като център от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство, Регионалния център за научни изследвания за опазването на нематериалното културно наследство в Западна и Централна Азия (известен също като „Център за НКН в Техеран“) се стреми, наред с другите си дейности, да популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003 г.) в региона на Западна и Централна Азия. Съвсем общо казано, този регион е богат на разнообразни елементи на нематериалното културно наследство и има нужда от експертни идеи за опазването им с особен акцент на елементите, които се споделят от повече общности в целия регион.
Във тази връзка, Центърът за НКН в Техеран е включил в дейностите си за 2015 г. и организира Първа международна експертна среща по опазване на нематериалното културно наследство в Западна и Централна Азия. Темата е „Проучване на възможностите за конкретни мерки за опазване“. Планирано е в нея да се включи група от международно известни жени и мъже специалисти в сферата на нематериалното културно наследство, които да представят опита си и да допринесат за интересни дискусии на кръгли маси. Срещата ще бъде отворена за наблюдатели.

Тема: „Проучване на възможностите за конкретни мерки за опазване“
Организатори: Центърът за НКН в Техеран / Организация Остров Кешм
Целева група: правителствени организации, НПО, експерти, местни експерти, носители и др.
Място: остров Кешм, Иран (Ислямска република)
Време: Октомври 2015 г.
Език: Английски
За повече информация: Официален сайт на организаторите