Среща за опазването на нематериалното културно наследство в Азия
31/08/2015
Успешно проведен семинара в Тирана, Албания
24/09/2015

Семинар на тема:
„Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериално културно наследство на национално ниво“
Тирана, Албания – 14-18 септември 2015 г.

В контекста на стратегията на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет за опазването на нематериалното културно наследство, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Министерство на културата на Албания, в периода от 14 до 18 септември 2015г., гр. Тирана ще организират обучителен семинар за повишаване капацитета на националните експерти от Албания.

Целта на семинара е да се подобри разбирането на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. и да се обсъдят политики и практики за нейното прилагане на национално и международно ниво, връзката й с останалите конвенции на ЮНЕСКО в областта на културата, с акцент върху нематериалното културно наследство и устойчивото развитие.

В семинара ще вземат участие представители на различни институции под юрисдикцията на Министерство на културата на Албания и на Министерство на образованието на Албания, както и представители на неправителствени организации и общини. В единия от дните на семинара се предвижда  пътуване до гр. Решен, с цел теренно наблюдение.

За повече информация:
Програмата за семинара

Списък с участници

Сайт на ЮНЕСКО