Семинар за прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003г. в Тирана, Албания
11/09/2015
20-годишен юбилей на фондация „Балканика”
01/10/2015

Семинар на тема
„Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване
на нематериалното културно наследство на национално ниво”

Тирана, Албания – 14-18 септември 2015 г.

 

В контекста на стратегията на ЮНЕСКО за повишаване на националните капацитети за опазването на живото наследство, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО съвместно с Министерство на културата на Албания успешно проведоха в периода 14-18 септември 2015 г. обучителен семинар за национални експерти от Албания.
Семинарът се проведе в предоставена от домакините зала на Министерство на културата на Албания. На откриването, 14 септември, приветствени слова поднесоха г-жа Жулиета Харасани, Директор Дирекция „Стратегическо планиране за културно наследст и културно многообразие” (Министерство на културата на Албания), г-жа Киара Бортолото и г-н Николай Вуков, лектори на семинара от мрежата на ЮНЕСКО и представител на Регионалния Център – г-жа Илияна Русева.
Последва въведение от страна на лекторите относно същността на семинара и темите, които ще бъдат разгледани през следващите дни. Г-н Вуков представи целите на семинара, базирани на пилотния проект на ЮНЕСКО за оценка на нуждите на Албания в опазването на нематериалното културно наследство.
Първия ден на семинара бе изцяло посветен на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство и политиките на ЮНЕСКО в тази област. Г-жа Бортолото представи основните цели и идеи, залегнали в Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. като направи паралел с другите Конвенции на ЮНЕСКО в областта на културата, и по-специално с Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство (1972 г.) и Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване (2005 г.). Г-н Вуков обърна внимание на основните понятия, свързани с опазването на нематериалното културно наследство и  разгледа въпроса за лицата, които могат да участват в прилагането на Конвенцията от 2003 г. Г-жа Бортолото продължи с представяне на начините за повишаване на информираността относно необходимостта от опазване на културното наследство. Първият ден приключи с поставено задание на участниците, свързано с представяне на актуалните практики за популяризиране на нематериалното културно наследство в Албания.
Вторият ден от семинара започна с дискусия, на която бяха обсъдени местни примери и мерки за опазване на нематериалното културно наследство в страната. Работата продължи с презентация на лекторите относно идентифицирането на елементите на нематериалното културно наследство, практиките за тяхното идентифициране и процедура за включване в регистъра. След това последва сесия с примери от различни страни в тази област. Следобедът включваше специални сесии, посветени на участието на общностите и различните заинтересовани страни в практиките по опазване на нематериалното културно наследство, заплахите и рисковете пред елементите на нематериалното културно наследство в съвременния свят, начините за справяне с тези заплахи и рискове, и връзката между нематериалното културно наследство и устойчивото развитие.

Третият ден беше посветен на теренни наблюдения в град Ръшен, окръг Мирдита. Наблюденията включваха посещение на занаятчийска къща и запознаване с различни практики по поддържане на традиционни знания и умения в селището, посещение на местната етнографска сбирка с експозиции, представящи традиционната култура на региона, кратък концерт от местни изпълнители на фолклорни песни, среща с кмета на града и посещение на семейство, занимаващо се с производството на традиционни и  екологично чисти храни. По време на посещенията участниците имаха възможност да работят по групи, да обсъждат и систематизират своите наблюдения върху различни елементи на нематериалното културно наследство, върху тяхното опазване и популяризиране, както и върху възможностите за включването на нематериалното културно наследство в политики за устойчиво развитие на местно ниво.

Четвъртък започна със споделяне на проведените по време на посещението теренни наблюдения и с дискусия относно идентифицирането на нематериалното културно наследство в този регион. Дискусията беше последвана от презентация за прилагането на Конвенцията на международно ниво, като акцентът беше върху изготвяне на номинации за различните списъци на ЮНЕСКО. След презентацията беше направено и симулативно упражнение за изготвяне на номинация въз основа  на теренните наблюдения от предишния ден или върху друг елемент на нематериално културно наследство, който участниците са имали възможност да наблюдават в своята практика. Следобедът продължи с групова дискусия върху изготвените номинации, след което лекторите направиха последната за семинара презентация, свързана с възможностите за международно сътрудничество и подпомагане на отделните страни при прилагането на Конвенцията. След обобщителната дискусия, последва връчване на сертификатите на участниците в семинара в присъствието на зам. министъра на културата на Република Албания, г-н Зеф Чуни.

През последния ден беше проведена среща с представители от Дирекцията за нематериално културно наследство към Министерство на културата на Албания, като темата на разговор беше върху направената оценка на нуждите на страната и по-конкретно върху препоръките за необходими  действия при прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г. на национално ниво, както и върху изготвянето на стратегически план за работа през следващите три години.
Проведеният семинар беше оценен като много успешен от домакините и участниците, и беше изразена увереност, че тази добра практика за обучение, споделяне на опит и повишаване на капацитета в опазването на нематериалното културно наследство ще продължи и за в бъдеще, още повече тя е чудесен пример за сътрудничество на страните от региона с Регионалния център за опазване на нематериално културно наследство за Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.