20-годишен юбилей на фондация „Балканика”
01/10/2015
Кръгла маса на тема: „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”
12/11/2015