XXIV Международен Фестивал на Етноложкия Филм
06/10/2015
„Националните култури на Балканите: част от едно цяло” – обновена
20/11/2015
На 19 ноември, на улица Московска 6, в сградата на ИЕФЕМ-БАН ще се проведе кръгла маса на тема: „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”. По случай честванията на 70-ата годишнина от създаването на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО, Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО съдейства на Brain workshop Institute в организацията на събитието.

Кръглата маса цели както да провокира сериозна дискусия и да постави темата на широко обсъждане, така и да стартира „говорене“ за Балканите далеч от негативния популярен дискурс за „балканската култура“ и „балкански манталитет“ или иначе казано, да се вникне в балканското културно пространство и да се открие приносът на всяка страна в тази пъстрота от култури, обичаи, музика, кухня, които макар и белязани от чисто националните си особености, имат общи исторически корени.Сред основните участници в събитието ще бъдат интересуващи се от темата изследователи и академични лица.

Документи:
Програма