Кръгла маса на тема: „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”
12/11/2015
Победители в младежкия конкурс „Опознай и сподели живото наследство на България”
23/11/2015
Кръгла маса „Националните култури на Балканите: част от едно цяло” 

 

Вчера, на 19 ноември, в ИЕФЕМ-БАН се проведе кръгла маса на тема „Националните култури на Балканите: част от едно цяло”. Събитието беше организирано под знака на 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа съвместно с Brain Workshop Institute.

Кръглата маса целеше да провокира дискусия относно „балканската култура“ и „балкански манталитет“ и да се вникне в балканското културно пространство. Лекторите, които взеха участие в събитието представиха Балканите от различна гледна точка – политическа, историческа, културна като целяха да акцентират върху общите характеристики и обединяващите черти на Балканските култури, отколкото върху тези особености, които ги разединяват. Естествено, последвалите дискусии не успяха да отговорят на всички възможни въпроси по тази тематика и затова Регионалният Център ще се стреми към провеждането на подобни интересни дискусии и за в бъдеще.

Регионалният Център благодари на всички участници в кръглата маса!
До нови срещи!

Документи:
Програма