„Националните култури на Балканите: част от едно цяло” – обновена
20/11/2015
Народният празник „Сурва“/ „Сурова“ в Пернишко вече е в Световния списък на ЮНЕСКО
02/12/2015