Народният празник „Сурва“/ „Сурова“ в Пернишко вече е в Световния списък на ЮНЕСКО
02/12/2015
На 12 декември в София ще бъде официално открит Международен форум, посветен на 70-тата годишнина от създаването на ЮНЕСКО
11/12/2015
Младежки конкурс
„Опознай и сподели живото наследство на България”

По случай честванията на 70-ата годишнина от създаването на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО (16 ноември 1945 г.), Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа обявява младежки конкурс „Опознай и сподели живото наследство на България” за ученици над 15-годишна възраст от български училища и студенти от български университети.Целите на конкурса са следните:

  1. Да запознае младежите с елементите на нематериално културно наследство, включени в Представителната листа на ЮНЕСКО;
  2. Да провокира съпричастност към значението на нематериалното културно наследство и важността на неговото взаимно признаване;
  3. Да привлече вниманието на младежката аудитория към живото наследство на България и към проблемите, свързани с опазването му;
  4. Да повиши заинтересоваността на младежите за осигуряване на опазването, развитието и популяризирането на нематериалното културно наследство;
  5. Да мотивира младежите за провеждането на неформални срещи с местните общности и да провокира зачитането на нематериалното културно наследство на съответните общности, групи и лица, включено в Листите на ЮНЕСКО;
  6. Да популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003);

Условия:

Изработване на плакат, картичка, клип или мултимедийна презентация за един от елементите на България, включен в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство (3 елемента), който да го представя с цел осигуряване на неговото признаване, уважение и популяризиране.

Освен визуална част предложението следва да съдържа писмено изложение за това как авторът предлага този елемент да бъде опазван и предаван на следващите поколения, също така как вижда участието на младежите от региона на Югоизточна Европа в този процес. Предложенията да бъдат представени в електронен формат на Word до 1 страница (Cambria 12).

Срок за подаване на конкурсните работи – 13 ноември 2015 г. (петък) на електронния адрес на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО: office@unesco-centerbg.org .

Награждаване:

Всички конкурсни работи, получени до 13 ноември 2015 г. (петък), които отговарят на условията на конкурса, ще бъдат оценявани от  експертно жури. До 20.11.2015 г. (петък) журито ще определи 3-ма победители (по 1 за всеки елемент от Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство), които ще получат предметни награди. Победителите ще бъдат обявени на официалната страница на Регионален Център София: https://unesco-centerbg.org/. Награждаването ще се състои в края на ноември 2015 г. в град София (България).

За допълнителна информация посетете официалната страница на Регионалния Център  https://unesco-centerbg.org/, както и Фейсбук страницата Unesco Centre Sofia.

И още:
Елементи на България, вписани в Представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство:

  1. Бистришките баби – архаична полифония, песни и ритуални практики от региона на Шоплука / Bistritsa Babi, archaic polyphony, dances and rituals from the Shoplouk region – година на вписване: 2008
  2. Нестинарство, послания от миналото: Панагир на Св. Св. Константин и Елена в с. Българи/ Nestinarstvo, messages from the past: the Panagyr of Saints Constantine and Helena in the village of Bulgari – година на вписване: 2009
  3. Традицията на изработка на Чипровски килими / The tradition of carpet-making in Chiprovtsi – година на вписване: 2014

Регламент  за участие в младежкия конкурс „Опознай и сподели живото наследство на България”.

Формуляр за участие