На 12 декември в София ще бъде официално открит Международен форум, посветен на 70-тата годишнина от създаването на ЮНЕСКО
11/12/2015
Осигуряване на хотелско настаняване в страната и чужбина
13/12/2015

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София”

Електронна преписка: 1 от 01.09.2015 г.
Срок за получаване на офертите: 10.09.2015 г. – 17:00 ч.
ID: 9045457

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина, за нуждите на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, гр. София

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ
Публична покана (публикувана на 01.09.2015 г.)
Техническа спецификация – Приложение №1 (публикувана на 01.09.2015 г.)
Проект на договор – Приложение №2 (публикувана на 01.09.2015 г.)
Ценово предложение – Образец №1 (публикувано на 01.09.2015 г.)
Техническо предложение – Образец №2 (публикувано на 01.09.2015 г.)
Разяснение (публикувано на 03.09.2015 г.) 
Протокол за получаването, разглеждането и оценката на оферти (публикуван на 17.09.2015)
Договор с приложения (публикуван на 01.10.2015 г.)

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:
1. м. ноември – на 04.11.2015 г., съгласно чл. 3 от договора е извършено плащане в размер на 1154,31 лeвa (публикувано на 04.12.2015г.)
2. м. декември – на 16.12.2015 г., съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 15 815,07 лева (публикувано на 15.01.2016 г.)
3. м. януари – на 27.01.2016 г., съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 1018,10 лeвa (публикувано на 25.02.2016 г.)
4. м. април – на 19.04.2016г, съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 9510,09 лева (публикувано на25.04. 2015г.)
5. м. май – на 31.05.2016г., съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 1886,21 лева (публикувано на 30.06.2016г.)
6. м. юни – на 7.06.2016 г., съгласно чл. 5 от договора е извършено плащане в размер на 6196,95 лева (публикувано на 7.07.2016г.)
7. м.октомври –на 26.10.2016г., съгласно чл.5 от договора е извършено плащане в размер на 5930.65 лева (публикувано на 21.11.2016г.)
8. м.ноември – на 15.11.2016г., съгласно чл.5 от договора е извършено плащане в размер на 711.35 лева (публикувано на 25.11.2016г.)