16-та Национална Среща –Семинар на Национална Секция на CIOFF ® България в гр. Велико Търново, 27 февруари 2016г.

Експертна среща в Никозия, Кипър(22-23 януари 2016)
26/01/2016
Пета среща на групата на ICTM за музикално и танцово изкуство в Югоизточна Европа, България, 2016
12/03/2016

16-та Национална Среща –Семинар на Национална Секция на CIOFF ® България в гр. Велико Търново, 27 февруари 2016г.

На 27 февруари 2016г. във Велико Търново се проведе 16-та Национална среща – семинар, организирана от Национална секция на CIOFF® България На срещата присъстваха над 100 ръководители на фолклорни ансамбли, клубове за народни хора, организатори на международни фолклорни фестивали и специалисти от България и чужбина, работещи в сферата на нематериалното културно наследство.
Встъпителни слова за откриването направи г-н Емил Павлов– Председател на Национална секция на CIOFF® България и г-жа Грета Иванова– представител на Община Велико Търново, която официално поднесе и поздравителен адрес от кмета на Община Велико Търново – г-н Даниел Панов.
Специални гости на конференцията бяха Мирослав Йович– Дирекор на Студентски културен дом– Ниш, Горан Паунович и Ивана Цветкович– Директори на Международен детски фолклорен фестивал „Лицидерско срце”- Ужице, Сърбия.
В семинарната част участваха представители на Министерство на културата на Република България, на Министерство на образованието и на Регионален център за опазване на Нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.
Ежегодната награда „Златна кобилица” беше връчена в две категории:
За личност: на г-н Петър Григоров– за цялостен принос в съхраняването и популяризирането на българското фолклорно изкуство
За институция: на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО– за цялостен принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство. Специални грамоти бяха дадени и на неговия екип.
На официалната вечеря бе представен Фолклорен танцов ансамбъл „Развитие”, който ще вземе участие в Световната фолклориада на CIOFF® Inernational през месец август в Закатекас, Мексико.