ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Пета среща на групата на ICTM за музикално и танцово изкуство в Югоизточна Европа, България, 2016
12/03/2016
Бивша Югославска Република Македония усилено прави стъпки в изграждането на институционален капацитет за опазване на живото наследство
11/04/2016

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

 

Общото събрание ще се състои на 19.04.2016 г. от 10:00 часа в Гранд Хотел София (град София).

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

Откриване на Общото събрание

  1. Приемане на дневния ред;
  2. Приемане на нови членове на Общото събрание;
  3. Обсъждане и приемане на основни вътрешни актове на Центъра:

3.1. Годишен отчет за извършените дейности през 2015 г.;

3.2. Финансов отчет за 2015 г.;

3.3. Работен план за 2016 г.;

3.4. Бюджет за 2016 г.;

  1. Предложения за промени в Устава на Центъра;
  2. Приемане на Вътрешен правилник на Центъра и приложения към него;
  3. Избор на състава на органите на Центъра;
  4. Избор на Председател на Общото събрание;
  5. Насрочване на дата за следващото редовно заседание на Общото събрание;
  6. Разни.