Бивша Югославска Република Македония усилено прави стъпки в изграждането на институционален капацитет за опазване на живото наследство

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
04/04/2016
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
28/04/2016

Бивша Югославска Република Македония усилено прави стъпки в изграждането

на институционален капацитет за опазване на живото наследство

The form-up line of Kopachka, in front of the young drummers (new members of the folk dance group) as contemporary interaction between generations. © Anastasov Kircho/Municipality of Delchevo, 2013

Семинарът е посветен на ключовите концепции и прилагането на  Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство (2003) на национално ниво и стартира днес в Скопие като ще продължи до 15 април 2016 г. с участието на национални и местни власти, носители на нематериално културно наследство, неправителствени организации и експерти.

Представяйки основните концепции и механизми на Конвенцията от 2003 г., семинарът ще разгледа създаването на регистри на нематериалното културно наследство с участието на местните общности, взаимодействието с другите конвенции на ЮНЕСКО, ще се осъществи работа на терен, за да се даде възможност на участниците да намерят връзките между концептуалното и практическото приложение за опазването на нематериалното културно наследство.

Водено от двама обучители от мрежата на ЮНЕСКО от региона, Николай Вуков и Саша Сречкович, на семинара за първи път ще бъде бъдат представени нови обучителни модули по нематериално културно наследство и устойчиво развитие.

Като част от глобалната програма на ЮНЕСКО за изграждане на капацитет за опазване на нематериалното културно наследство, семинарът се организира от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Министерство на културата на Бивша Югославска Република Македония и Международен съвет за традиционна музика.

 

За повече информация: Официална страница на ЮНЕСКО