Бивша Югославска Република Македония усилено прави стъпки в изграждането на институционален капацитет за опазване на живото наследство

ГОДИШНА СРЕЩА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
04/04/2016
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
28/04/2016