Бивша Югославска Република Македония усилено прави стъпки в изграждането на институционален капацитет за опазване на живото наследство