Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО