Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
28/04/2016
Четвърта годишна среща на Центрове категория 2 в Париж, 2 юни 2016г.
11/06/2016

Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО

„Приносът на държавите членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа за разпространение и прилагане на конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 г. (12-13 декември 2015 г)” – Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО

Booklet