Четвърта годишна среща на Центрове категория 2 в Париж, 2 юни 2016г.

Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО
Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО
18/05/2016
Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство на национално ниво ще се проведе в Букурещ, Румъния между 13-17 юни 2016г.
12/06/2016

100_2811

На 3 юни 2016 година в Централата на ЮНЕСКО в Париж се състоя четвъртата годишна среща на центровете категория 2. На нея участваха представители от Регионален Център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, представители на центровете от мрежата категория 2 ситуирани в Алжир, Китай, Иран, Япония, Перу, Република Корея. Взеха участие също така и представители от отдела на ЮНЕСКО за нематериалното културно наследство, както и такива, представляващи регионалните бюра на Организацията. Приветствени думи каза г-н Тим Къртис, секретар на Конвенцията  за опазване на нематериалното културно наследство.

Основните дискусии  бяха свързани с перспективите на  Конвенцията от 2003 г. Беше подчертана важността на сътрудничеството между Центровете и Секретариата на Конвенцията, потенциалното партньорство между самите центрове. Участниците посочиха индивидуалните трудности, с които съответния център се среща подпомагайки прилагането на конвенцията от 2003 г. на местно и международно ниво.

 

100_2813