Четвърта годишна среща на Центрове категория 2 в Париж, 2 юни 2016г.

Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО
Юбилейно издание, посветено на 70 -годишнината на ЮНЕСКО
18/05/2016
Семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство на национално ниво ще се проведе в Букурещ, Румъния между 13-17 юни 2016г.
12/06/2016