Четвърта годишна среща на Центрове категория 2 в Париж, 2 юни 2016г.