Между 14-15 юни в Брач, Хърватия се проведе 10-та годишна среща на мрежата от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа на тема „ Нематериално културно наследство и световно наследство: взаимодействие и координация между конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 и от 1972”

10-та годишна среща на мрежата от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа на тема „ Нематериално културно наследство и световно наследство: взаимодействие и координация между конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 и от 1972 , Брач, Хърватия 14 -15 юни 2016г.
12/06/2016
Между 13-17 юни в Букурещ, Румъния се проведе семинар на национално ниво на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство
30/06/2016

Между 14-15 юни в Брач, Хърватия се проведе 10-та годишна среща на мрежата от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа на тема „ Нематериално културно наследство и световно наследство: взаимодействие и координация между конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 и от 1972

 

На 14-15 юни 2016г. в Брач се проведе 10-та годишна среща на мрежата от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа на тема „ Нематериално културно наследство и световно наследство: взаимодействие и координация между конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 и от 1972. Събитието бе организирано от Регионалното бюро за наука и култура в Европа, Хърватската Национална комисия за ЮНЕСКО , Министерство на културата на Република Хърватия и Регионален Център за опазването на нематериално културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. Темите на дискусията бяха обобщени в две основни направления:

„Прилагане на Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство: напредък, опит и предизвикателства“ и  Конвенции 1972 и 2003: допирни точки и координация. Участниците бяха експерти от министерство на културата и представители на други отговорни институции от: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Италия, Гърция, Черна гора, Молдова, Румъния, Сърбия, Словения, Бивша Югославска Република Македония и Турция.

По време на първата сесия част от участниците имаха възможност да направят презентации по основни теми, постижения и предизвикателства при прилагането на Конвенция 2003 в техните страни: по- конкретно, в периода 2015-2016г.

През втората сесия беше предвидено време да се разгледат по-подробно приликите и разликите между двете конвенции, както и опитът на страните при координацията и прилагането им на местно ниво. И през тази сесия на участниците беше предоставена възможност да изнесат презентации, свързани с основните политики, механизми на сътрудничество и отговорни  институции при прилагането на конвенциите.

Програмата на срещата може да видите тук.