Между 13-17 юни в Букурещ, Румъния се проведе семинар на национално ниво на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство

Между 14-15 юни в Брач, Хърватия се проведе 10-та годишна среща на мрежата от експерти по нематериално културно наследство в Югоизточна Европа на тема „ Нематериално културно наследство и световно наследство: взаимодействие и координация между конвенциите на ЮНЕСКО от 2003 и от 1972”
27/06/2016
Международна научна конференция „Добри практики при популяризация на нематериалното културно наследство при провеждане на културни събития – фестивали, събори, конференции, семинари и др.“
27/07/2016

Между 13-17 юни в Букурещ, Румъния  се проведе семинар на национално ниво

на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство

 

В изпълнение на работния план за 2016 г, Регионален Център София заедно с Министерство на културата на Румъния организира провеждането на семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003г. за опазване на нематериално културно наследство”.

Обучителния семинар за повишаване на капацитета на национални експерти за прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство  от 2003 се проведе в 5 дни в конферентна зала на националния музей “Dimitrie Gusti”. На него се засегнаха основни аспекти при прилагането на Конвенцията 2003 на национално ниво, както и бяха разгледани другите конвенции на ЮНЕСКО(1972 и 2005), отделни казуси, изведени според румънския опит.

Участниците имаха възможност да се запознаят подробно със същността на Конвенция 2003 и нейното прилагане в генерален мащаб,  както и прилагането и конкретно в Румъния. Следващите дни бяха разпределени с лекции върху идентификация и регистри със съответните примери. Беше обърнато внимание на включването на участващите общности в опазване на нематериалното културно наследство, връзката между конвенциите.

Пълната програма на семинара достъпна на английски език може да намерите  тук.