Панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство“