Панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство“

UNESCO: Call for expressions of interest
02/09/2016
Международна конференция „110 години Национален етнографски музей – минало, настояще и перспективи“
04/10/2016

Панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО
за опазване на нематериалното културно наследство“

В периода 20-24 септември 2016 г. в Загреб, Хърватия ще се проведат панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство“.

Допълнителната информация ще бъде достъпна скоро.