Покана за изразяване на интерес

Покана за представяне на предложения за изготвяне на комуникационна стратегия на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003)
05/10/2016
Покана за предложения
13/10/2016

Покана за изразяване на интерес

Секретариатът на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство търси консултант, който да спомогне за разработване и включване на джендър въпроси в обучителните материали за прилагането на Конвенцията в контекста на програмата за повишаване на капацитет.

 

Краен срок за подаване на предложенията 15 октомври 2016 г.
Допълнителна информация можете да намерите тук .