Покана за представяне на предложения за изготвяне на комуникационна стратегия на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003)

Международна конференция „110 години Национален етнографски музей – минало, настояще и перспективи“
04/10/2016
Покана за изразяване на интерес
05/10/2016

Покана за представяне на предложения за изготвяне на комуникационна стратегия на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003)

ЮНЕСКО отправя отворена покана за предложения за разработване на комуникационна стратегия на  Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство (2003).

Краен срок за подаване на предложения 17 октомври 2016 г.

Повече информация можете да намерите тук.