Покана за представяне на предложения за изготвяне на комуникационна стратегия на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (2003)

Международна конференция „110 години Национален етнографски музей – минало, настояще и перспективи“
04/10/2016
Покана за изразяване на интерес
05/10/2016