Панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство“

Покана за предложения
13/10/2016
Международна научна конференция „110 години Национален етнографски музей – минало, настояще, перспективи”
27/10/2016