Панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство“

Покана за предложения
13/10/2016
Международна научна конференция „110 години Национален етнографски музей – минало, настояще, перспективи”
27/10/2016

Панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство“

Между 20-24 септември в Загреб, Хърватия се проведе панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство“.

В изпълнение на работния план за 2016 г, Регионален Център София заедно с Министерство на културата на Хърватия организира провеждането на панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериално културно наследство”.

Панелната дискусия, проведена паралелно със семинара за прилагане на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство от 2003 се проведе в 5 дни в конферентна зала на националния музей “Mimara museum”. На него се разгледаха основни аспекти при прилагането на Конвенцията 2003 на местно ниво, както и отделни казуси, изведени според хърватския опит.

Участниците имаха възможност да се запознаят подробно със същността на Конвенция 2003 и нейното действие в цялостен мащаб, както и прилагането и конкретно в Хърватия. Следващите дни бяха разпределени за лекции върху идентификация и регистри със съответните примери. Беше обърнато внимание на включването на участващите общности в опазване на нематериалното културно наследство.
В панелната дискусия участваха етнолози, представители на НПО, студенти. Всички те изнесоха презентации свързани с местните носители на нематериално културно наследство.
Пълната програма на панелната дискусия и семинара достъпна на английски език може да намерите тук.