Международна научна конференция „110 години Национален етнографски музей – минало, настояще, перспективи”