Международна научна конференция „110 години Национален етнографски музей – минало, настояще, перспективи”

Панелна дискусия и семинар на тема „Прилагане на Конвенцията на ЮНЕСКО от 2003 г за опазване на нематериалното културно наследство“
25/10/2016
Първа среща за опазване на нематериалното културно наследство на експерти от Китай и от страните от Централна и Югоизточна Европа
08/11/2016