Международна научна конференция „110 години Национален етнографски музей – минало, настояще, перспективи”
27/10/2016
Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО „Нематериалното културно наследство на Балканите – правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“
21/11/2016

Първа среща за опазване на нематериалното културно наследство на експерти от Китай и от страните от Централна и Югоизточна Европа
Краков, 11–14 октомври 2016 г.

От 11 до 14 октомври 2016 г. в Краков, Полша, се състоя „Първа среща за опазване на нематериалното културно наследство на експерти от Китай и от страните в Централна и Югоизточна Европа“. Това е първият форум, който обединява експерти от Азия и Европа в стремежа им да обменят идеи и опит и да установят трайно и ползотворно сътрудничество при опазването на НКН. Включиха се представители на 17 страни: Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Италия, Китай, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Чехия. Бяха направени презентации за постигнатото в отделните страни по програмите на ЮНЕСКО и дискусии на тема „Нематериално културно наследство и устойчиво развитие“. Форумът премина при отлична организация и творческа атмосфера и участниците приеха предложението следващата подобна среща да се състои в Китай.

Пълната програма на събитието можете да намерите тук.