Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО „Нематериалното културно наследство на Балканите – правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“

Първа среща за опазване на нематериалното културно наследство на експерти от Китай и от страните от Централна и Югоизточна Европа
08/11/2016
Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“
21/11/2016