Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО „Нематериалното културно наследство на Балканите – правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“

Първа среща за опазване на нематериалното културно наследство на експерти от Китай и от страните от Централна и Югоизточна Европа
08/11/2016
Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“
21/11/2016

Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО „Нематериалното културно наследство на Балканите – правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“

Проект на „Клуб ЮНЕСКО Леонардо Да Винчи София“

          Конференцията се организира от Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София в сътрудничество с Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО и Дипломатическия институт към МВнР.

Събитието е под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и на Европейската федерация на клубовете, центровете и асоциациите ЮНЕСКО (EFUCA).

С конференцията се отбелязват 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО и 60-годишнината от присъединяването на България към ЮНЕСКО. Събитието е включено в Плана за дейност на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

          Международната конференция на тема „Нематериалното културно наследство на Балканите – правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“ ще се проведе на 24 и 25 ноември 2016 г. в зала за брифинги „Антарктида“ на Министерството на външните работи на Република България.

          Описание на концепцията:

През 2003 година Генералната конференция на ЮНЕСКО прие Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство, с която се фокусира вниманието върху опазването на уникалните „живи корени“ на човечеството в областта на устни традиции и форми на изразяване /в т.ч. езикът, в качеството му на носител на нематериалното културно наследство/; художествено-изпълнителско изкуство; социални обичаи, обреди и празненства; знания и обичаи, отнасящи се до природата и вселената и знания и умения, свързани с традиционните занаяти.

България винаги е имала своето първостепенно значение, както по богатството и многообразието на тези  „живи корени“, така и в усилията за приемане на тази конвенция и на редица други международни иструменти за събирането, опазването и популяризирането на това световно културно богатство.

Неслучайно през 2008 г. точно в България е създаден и първият регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО.

Направеното до момента показва категоричността на българската държава в позицията й на стожер в отстояването на вековни културни ценности. За успеха на тази дейност обаче е необходимо обединяване на усилията и позитивната енергия на всички правителствени и неправителствени структури, работещи в името и за опазване на целите на ЮНЕСКО.

Пример за такава синергия са държави като Франция, Италия, Румъния, Гърция и други, където неправителствените организации, работещи под егидата на ЮНЕСКО са обединени в Национални федерации и участват активно и изключително градивно в изготвянето и прилагането на държавните, регионалните и локални политики в областта на културата, науката и образованието.

Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София повече от 12 години работи за популяризирането на заложените от ЮНЕСКО принципи и цели в областта на българската култура, наука и образование.

          Цели на Международната конференция:        

  • Събиране на актуални данни за същността, формите на нематериалното културно наследство в България и на Балканите в контекста на световното нематериално наследство;
  • Обмяна на добри практики относно опазването на нематериалното културно наследство и комуникацията с държавни и местни органи, институции и неправителствени организации на Балканите и в Европа;
  • Дискусия върху възможностите за оптимизиране на механизмите за идентификация, документиране, изследване, съхраняване, развитие, експлоатация, популяризиране и предаване, предимно чрез формалното и неформалното образование и обмяна на опит;
  • Акцентиране върху необходимостта от обединяване на усилията и координиране на дейността на правителствените и неправителствените организации, работещи в областта на нематериалното културно наследство;
  • Приемане на препоръки за развиване на координацията в дейностите на правителствените и неправителствени организации за повишаване ефикасността на дейностите по опазване на нематериалното културно наследство;

Програма на конференцията

Информация за медиите