Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“

Международна конференция на Балканските клубове и организации ЮНЕСКО „Нематериалното културно наследство на Балканите – правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“
21/11/2016
Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“ Одрин 27-29 октомври 2016 г.
21/11/2016

Пътуващ университетски семинар

„Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“

 

  През 2016 – 2017 г. ще бъде проведен Пътуващ университетски семинар, със заглавие „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“, който е съвместна научна, образователна и културна инициатива на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, Тракийски университет град Одрин, Университетът в Ниш и Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. През целия период на провеждане на Пътуващия университетски семинар, в него ще вземат участие много изтъкнати учени и специалисти в областта на културното наследство, млади учени, докторанти и студенти от различни балкански държави. Целта на семинара е да бъде създадена благоприятна научна и културна среда за обмен на знания и опит в областта на културно-историческото наследство. Организаторите на семинара смятат, че срещата, разговорите, представянето на научни доклади и провеждането на дискусии по въпроси свързани с материалното и нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа, ще бъдат прекрасна възможност за комуникация между участниците, а също така и пример за осъществяването на културен диалог и сближаване между народите.

  В периода 26 – 28 октомври 2016 г. се проведе първата част от Пътуващия университетски семинар, озаглавен  „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на югоизточна Европа“. Семинарът се проведе в град Одрин, Турция. Освен град Одрин, участниците посетиха и град Лалапаша.

  В периода 23 – 25 ноември 2016 г. в град Ниш, Република Сърбия, ще се проведе втората част от Пътуващия университетски семинар„Обмен на знания за нематериалното културно наследство на югоизточна Европа“.

  Заключителната част на Пътуващия университетски семинар„Обмен на знания за нематериалното културно наследство на югоизточна Европа“ се предвижда дабъде проведена през месец март 2017 година в град София.

  Ще бъдат публикувани три англоезични издания, във връзка с трите етапа от провеждане на пътуващия университетски семинар „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на югоизточна Европа“.