Кръгла маса Между видимото и невидимото. Нематериалното културно наследство и музеи““ 2- 3 декември 2016, Национален етнографски музей, София

Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“ Одрин 27-29 октомври 2016 г.
21/11/2016
Фолклорен фестивал Копривщица: система от практики за представяне и предаване на културното наследство
02/12/2016

Кръгла маса „Между видимото и невидимото. Нематериалното културно наследство и музеи“
2- 3 декември 2016, Национален етнографски музей, София

На 3 декември в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките ще се проведе Кръгла маса на тема „Между видимото и невидимото: Нематериалното културно наследство и Музеи“. В кръглата маса ще вземат участие специалисти от различни институции в България, Словения, Хърватска, Румъния и Грузия. Във фокуса на дискусиите ще бъдат възможностите на Музея да експонира нематериалното културно наследство по най-добрия начин; опасностите от неговата музеефикация и пр. Целта на форума е чрез изложенията на поканените колеги и последвалите ги дискусии да бъдат създадени условия за развитие на важни аспекти за теоретичното осмисляне на: опазването на нематериалното културно наследство и неговата видимост; изясняване на методологическия апарат, чрез който музеите в региона на Югоизточна Европа участват в опазването на нематериалното културно наследство, както и обмяна на опит за практикуваните добри практики – начини за осигуряване на неговата видимост.

Програма на събитието можете да намерите тук.

Провеждането на кръглата маса ще бъде съпътствано от изложба, показваща резултати от работата в областта на опазване на нематериалното културно наследство от два проекта, изпълнявани от неправителствени организации с помощта на доброволци и подкрепени от Националния фонд Култура. Изложбата ще бъде открита на 2 декември от 17.30 часа в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей.

sreshti-v-strandja