Кръгла маса Между видимото и невидимото. Нематериалното културно наследство и музеи““ 2- 3 декември 2016, Национален етнографски музей, София

Пътуващ университетски семинар „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа“ Одрин 27-29 октомври 2016 г.
21/11/2016
Фолклорен фестивал Копривщица: система от практики за представяне и предаване на културното наследство
02/12/2016